Каузи

Кризисен център за деца жертви на трафик и/или насилие е социална услуга – резидентен тип, която предлага среда, близка до семейната за деца, преживели трафик, насилие, травми.
От месец ноември 2015 г., центърът е с капацитет от 10 вече 15 деца на възраст от 9 до 18 г. Настаняват се само момичета. Те са с изключително тежки съдби и това е мястото, където сред екип от специалисти се работи с децата за преодоляване на преживения стрес.
Държавното финансиране на социалните услуги в България е твърде недостатъчно за осигуряване и задоволяване на всички потребности на децата и младежите. За осигуряването на консумативи, дрехи, обувки на децата, ремонтни дейности, Кризисния център търси съдействие на дарители.

Надявамe се да ни подкрепите в нашите усилия за направим живота на децата по-щастлив.